Трейс Бургас – следите и въпросите остават

Стара и позната мъдрост е, че където е текло, пак ще тече, а променена според условията в община Бургас, тази мъдрост би звучала като, където се е печелило, пак ще се печели …

Trace – съществително в английски език в превод на български език –следа

Има фирми и фирми… Някои все печелят, а други губят… Диалектика, може би ще контрирате вие, но дали нещата са само плод на случайности или на нещо друго?

Така върви животът в Бургас, така върви животът и в България от времето, когато Алеко Константинов е записал следните думи в очерка си „Бай Ганьо прави избори“:

„А народът какво ще каже, какво ще прави? Любопитен въпрос! Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразен в представителите му.

Народа, в когото ти вярваш, е роб, казвам ти, роб; робуването е за него блаженство, тиранията благодеяние, роболепието геройство, презрителното хъркане отгоре – музика! И пак този народ е клет и нещастен, трижд нещастен! 

Има ли кой да го съживи, да го повлече подире си? – Идеали? – Суета, вятър!…“

И тогава, преди повече от сто и кусур години, и сега с още по-страшна сила важат тези думи на Алеко и показват, че Бай Ганьо и неговите нрави и порядки са победили навсякъде в нашата страна, в нашия Бургас и ни остава само едното голо слово, с което се опитваме да кажем истината и да събудим онзи народ „…клет и нещастен, трижд нещастен…“, но дали успяваме …

Нека да припомним по някой факт от дейността на печелившите фирми на обществени поръчки на бургаска територия и от „челния“ им опит.

Фирмата „Трейс-Бургас“ е „утвърден“ изпълнител на обществени поръчки още от Йоаново време, а по времето на мандата на кмета Димитър Николов е получила поне две десетки обществени поръчки за десетки милиони … Нищо лошо …

28.12.2005 г. „Трейс“ извършва строителство на ул, „Ален мак“ к-с. „Меден Рудник“ ,гр. Бургас за 118 761.63 €. Възложител: Община Бургас

17.07.2006 г. Изработка, доставка и монтаж на заслони за автобусни спирки на територията на Община Бургас за 22 857.31 €. Възложител община Бургас.

26.07.2007 г. „Трейс“ изгражда ул. „Роден край“ между ул. „Ален мак“ и ул. „Тополица“ , по плана на к-с „Меден Рудник“ , гр. Бургас за 44 484.28 €. Възложител е община Бургас.

Ноември 2007 г. „Трейси“ изпълнява хоризонталната маркировка на територията на хипермаркет „Практикер“ в гр. Бургас за 11 412.79 €

„Трейс Бургас“ ЕАД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, което е позиционирано на територията на Бургаски регион и изпълнява значими инфраструктурни проекти. Дружеството е изпълнител на редица емблематични за Бургас проекти – Ларгото по ул. Александровска“, Кръгово кръстовище „Трапезица“, Автогара „Юг“, Мостикът в гр. Бургас, скейт парка в „Изгрев“ и т.н.

Нека отчетем възхода на фирима „Трейс“ на бургаска сцена. Почти всеки месец тя е получавала чрез договор обществена поръчка с възложител община Бургас?!

В този дух на мисли има само още няколко такива фирми отличнички в „печеленето“ на подобни „конкурси“, като в някои от тях те се сражават ,както се казва, сам срещу един…

Пример е прословутото бургаско ларго с разкривени плочки и надхвърлен пусков договорен по договор срок?!

Нека споменем „печелившите битки на „Трейс-Бургас“ за част от герберското безвремие:

Припомняме :

06.10.2009 г. Реконструкция , модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев“ в парк „Изгрев“ – УПИ II , кв. 19 , к-с „Изгрев“ – гр. Бургас за 54 701.64 €

На 24.11.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД подписа с Община Бургас договор за „Проектиране и изграждане на обект: Реконструкция и обновяване на пространството около открита естрада “ОХЛЮВА” и културен център “МОРСКО КАЗИНО” в Приморски парк, гр. Бургас”. Договорът е на стойност 240 000 лева. Срокът за изпълнението на проекта е 56 календарни дни.

На 03.12.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД сключи с Община Бургас договор за Обект: „Реконструкция на улица „Христо Ботев” и ул. „Цар Петър” – ІІ етап (от ул. „Фердинандова” до ул. „Иван Вазов”), гр. Бургас. Стойността на договора е 307 751,57 лева. Обаче …

Ремонт след ремонта …

На 06.12. 2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД, като водещ участник в ДЗЗД “ТРЕЙС БУРГАС – СК-13 ТРАНССТРОЙ”, сключва договор с общинската фирма „Бургасбус” ЕООДза“Изграждане на контактно- кабелна мрежа за разширяване на тролейбусния транспорт в гр. Бургас – централна част“. Договорът е на стойност 1 034 819,09 лева.

Финансирането на следните описани договори е със средства от бюджета на Община Бургас.

Друго си е водачът и трудовите маси в Бургас да са рамо до рамо …

1.Договор № 93-00-306 от 06.06. 2011 г.

2.Договор № 93-00-1446 от 30.06.2011 г.

3.Договор № 92-0-230(20) от 04.04.2011 г.

4.Договор № 92-0-169 (32) от 08.04.2011 г.

5.Договор № 92-0-169(31) от 23.03.2011 г.

6.Договор № 92-0-230(16) от 26.01.2011 г.

7.Договор № 92-0-169(16) от 27.01.2011 г.

8.Договор № 92-0-169(19) от 27.01.2011 г.

9.Договор № 93-00- 1069 от 10.02.2011 г.

10.Договор № 93-00-1094 от 15.09.2011 г.

11.Договор № 93-00-787(6) от 23.09.2011 г.

„Трейс Бургас” ЕАД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, което изпълнява строителни обекти на територията на община Бургас. „Трейс Бургас” ЕАД изпълни до август 2011 г. проект: „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас по обособена позиция 1, Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул.”Александровска” от пл. „Царица Йоанна” до пл. „Тройката”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас”. Проектът е на стойност 3 781 302,62 лева и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

От края на септември 2012 г. „Трейс Бургас” работи по реконструкцията на един от символите на морската столица – бургаския Мостик.

Цялостната реконструкция на Мостика се извърши по проект „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия“ и град Бургас – атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) Стойността на проекта е 1 449 217, 51 лв.

Обаче …

Дали това са качествени материали или „майсторска работа ?

Юли 2014 г. Строителството на пътен възел „Българово“ стартира на 15 май т. г. Изпълнител е „Трейс Груп Холд“ АД. Стойността на договора е 1 976 222,45 лв. с ДДС.

Скейт парк „Изгрев“ 2015. Изпълнител на съоръжението е „Трейс – Бургас“ ЕАД, като стойността на СМР е 448 459 лв. без ДДС.

Ноември 2015 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като лидер в обединение „Трапезица“, подписа договор с Община Бургас на стойност 4,368 млн. лв. Трейс е с 95% в обединението, а „Виа-План“ ЕООД – с 5% за кръговото и пасарелките на кръстовище „Трапезица“

Друг договор по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, който изпълнява „Трейс Груп Холд” АД е „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“ на територията на Община Бургас на стойност 6 858 486 лв.

Явно кметът Николов бди над поръчките, но колко ли бди ?!!

На 17.11.2016 г. „Трейс Бургас“ ЕАД подписа договор за: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас, Обособена позиция № 58 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл. 131″.

Стойността на договора е в размер на 1 796 233,21 лева. Възложител е Община Бургас.

30.11.2016 г. Трейс изгражда светофарна уредба на кръстовище „Сан Стефано“ и „Александровска“ в гр. Бургас за 30 266.15 €

Дали десетките договори подписани от община Бургас и познанствата не влияят по някакъв начин върху предпочитанията на комисия от служители на общината ?! Не е загадката на сфинкса.

Спомнете си качеството на турските павета по ларгото на Бургас, разкопани още на 36 -я ден след тържественото откриване.

Спомнете си и реконструкцията на ул. “Цар Петър“ пак от същата фирма, разкопана заради авария още на 46-я ден след официалното откриване…

За черни очи или неизвестно защо управниците й дадоха едни допълнителни 70 000 лв. за поправка на усталъците. Грешки на растежа или …

По-малкото братче на Трейс сподели преди години бургаските 35 млн. лв. данъци, отредени за поддръжка на бургаските улици. Старозагорската фирма „Пи Ес Ай“ АД е от една майка с „Трейс-Бургас“ и те са част от „Трейс груп холдинг“. Дали такива трикове са приети при участие в обществени поръчки в ситуация, в която участват и двете ръце на едно и също тяло, но иначе уж са различни?! Като че ли тези хватки не са новост за управниците в Бургас…

Сладък е… Сладък е кокалът на властта…

А какво ли остава за хората на Бургас? Ами нищо… Просто нищо… За тях ще остане правото да плащат едни от най-високите местни такси и местни данъци в България.

Дали ще има ли отново опозиция на ГЕРБ и ще защитава ли тя бургаските хора и правата им?

Дори Бай Ганьо го е казал чрез думите на Алеко Константинов, вложени в писмото му до неговия племенник Стойко в третия фейлетон от цикъла „Разни хора, разни идеали“:

Е защо тогава да дразниш и да се смразяваш със силните хора? Аз се чудя как ти досега не си разбрал тази философия! Ти видял ли си досега някого да прокопса с опозиция, а? И как не ти омръзна бре, синко, що чудо си изхабил… и за какво! За вятър…“

Поръчките се „печелят“ и парите си текат … Колко са парите по тези поръчки ще научите само ако питате г-н кмета, както и ако почерпите подробности от сайта на АОП.

В коя посока текат парите?! Ами в онази, където са текли предишните парички, за да се умножат и може би да „спечелят“ някое гласче до ония 84% …

Е, все някой трябва да печели и защо да не е този, който е на власт …

Нали тук в Бургас има една често изказвана от някои бургазлии „мъдрост“: Тия и те крадат, ама и правят нещо …

Дали някой краде или подарява или нагласява поръчки и колко, аз не знам и не казвам, но има съмнения … Ама и колко биха могли да откраднат от едни няколкостотин милиона лева при тези ниски цени на офертите по обществените поръчки и това „перфектно“ качество на СМР и на ония „суперкачествени“ материали, влагани в тях?!

Тъй или иначе „трейси“-тата (следите) остават, както и хубавото, което е направено добре примерно на автогара „Юг“, но има и такива следи като онези на Мостика и около него – потрошена настилка, нацепени парапети, ръждясала неръждавейка само за година след ремонта, напукани турски плочки и т.н.

А изводи за това кой кого е избрал и то толкова много пъти (дори всеки месец) в община Бургас, можете да си направите сами и да попитате когото трябва. А може и това да са съвременните строители на Бургас, пък ?!! Хвала !!!

"Под лупа" по avantagebg.com