You are here

Туск пропусна : "Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?"

Любомир Кольовски

Защо ли Туск пропусна финала на "Отечество любезно", който не съдържа в себе си оптимизъм и поводи за национална гордост?
" Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?

Не те познават даже децата ти сами

и твойто име свято не рядко ги срами!

Какъв ли свят прекрасен в теб йоще скрит остава?

Какви ли тайни дремят, богатства, красоти

по твоите долини, поля и висоти?

Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?
V

Ах, ний живейме в тебе, кат същи чужденци,

и твоят дивен вид ни не стряска, не привлича.

Рогачът в планините по-много те обича,

по-харно те познават крилатите певци,

но ний не видим нищо, нам нищо не ни тряба,

доволно е, че даваш покривката и хляба,

и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци! "
Иван Вазов

Фейсбук