Тяхното не трябва да се губи. А на нас бавно ни повишават температурата за да ни сварят.

Ilian Vassilev

Предупредих. Създадоха Франкенщайн, високи постоянни и увеличаващи се разходи, винаги недостатъчни приходи.
Първо ще разширят обхвата на пътищата, след което ще разширят обхвата на трафика, след това ще повишат таксите за всички.
Тяхното не трябва да се губи.
А на нас бавно ни повишават температурата за да ни сварят.
Престъпни невежи и корумпирани типове. И за да прикрият мръсните си дела арестуваха информаторите на обществото - Мартин и Лилана.

Фейсбук