Фирмата, която управлява платформата за залагания на братята е регистрирана в Малта и не попада под ударите на промените в закона за хазарта, предложени от WC-то...

Vessislava Tancheva 

Само да припомня, че фирмата, която управлява платформата за залагания на братята е регистрирана в Малта и не попада под ударите на промените в закона за хазарта, предложени от WC-то...
Промените фактически се отнасят само до частните лотарии, другит
е игри, включително казината и залаганията на спортни резултати, не са в обхвата на промените въобще.
Т.е. братята евентуално губят само дяловете си в някоя от лотариите, ако са имали.
Но техният основен бизнес е Efbet, т.е. залагане на спортни събития, и е непокътнат.
И е регистриран в Малта, т.е. там плащат данъци...

Фейсбук