Хората и енергетиката: КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ

Grigor Lilov

За 30% от хората у нас цените на тока и енергията са много, нереално високи като за родния стандарт и жизнено равнище.
И само един на двадесет - жалките 5% считат за една от причините огромната корупция в енергетиката. А корупцията в енергетиката е основният двигател на поскъпването.
Само 10% посочват като причина лошото управление в отрасъла, а едва 6% - тежките енергийни зависимости на България от Кремъл.
Обществото въобще не разбира корупцията, защото 72,9 процента одобряват строежа на Балкански (Турски, Южен) поток. Всеки четвърти (27%) е "за" нови ядрени мощности и за АЕЦ "Белене".
Почти една трета (30%) нямат мнение по нито един въпрос.
.
Поредното социологическо проучване показва, че представата на народа ни за икономиката и енергетиката е на много примитивно, битово равнище, че той въобще не проумява, не разбира и дори не желае да узнае нещо за Голямата, многомилиардна корупция в енергетиката, която заплаща от джоба си. Макар че в отговорите на въпроса кой е най-важният отрасъл в страната тя е посочена на първо място.
Това незнание и нежеланието за знание е късото съединение, което прави демокрацията ни фалшива, а животът ни - броене на всеки грош.

Фейсбук