Хората и малкия бизнес трябва да се подкрепят финансово, не с кредити и неработещи схеми (60/40), а с конкретен финансов ангажимент

Хората са гневни! Икономическите мерки не са подходящи и няма да помогнат на гражданите и малкия бизнес!
Когато си управляващ, независимо от коя партия си и каква идеология изповядваш, имаш отговорност към гражданите и бизнеса и си задължен да предложиш адекватни мерки при, които хорат да се чувстват сигурни и спокойни!
Хората и малкия бизнес трябва да се подкрепят финансово, не с кредити и неработещи схеми (60/40), а с конкретен финансов ангажимент както е в другите европейски страни, за да им се осигури спокойствие поне за 3 месеца!

Настимир Ананиев - лидер на ПП "Волт" - Част 2 01-04-2020