ЦАЧЕВА, НЕ Е СКАНДАЛНО, НАЛИ! ПО ЕДНО ВРЕМЕ, НА ЕДНО МЯСТО, ДВЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО ПОМЕЖДУ СИ!

Деянията на  Цецка Цачева минават през Адвокатско Съдружие „Акцио Консулт“ – Плевен, а не през „Акцио Консулт“ ООД Плевен.

Погледнете добре тези два документа!

Това са протоколи от Общите събрания на двете юридически лица. По едно и също време, на един и същ адрес се провеждат Общи събрания на две юридически лица нямащи нищо общо помежду си.

Не е СКАНДАЛНО, нали.

Стоян Тодоров

http://afera.bg/%D1%86%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD…

Коментар "Под лупа" : А има ли и конфликт на интереси ?!