You are here

ЦЕНИТЕ НА ТОКА - НАГОРЕ, НАГОРЕ, НАГОРЕ

 
Честито ви Гинче
ЦЕНИТЕ НА ТОКА - НАГОРЕ, НАГОРЕ, НАГОРЕ

Днес се разбра от официално писмо на ДКЕВР, подписано от председателя му Иван Иванов, че с официално писмо от 30 март ЧЕЗ е поискал увеличение на цената на тока с:
***** 51% на нощната тарифа; 
***** 35% на цената за достъп; 
***** 34% на цената за пренос;
***** 5% на дневната тарифа.

Това са цени, поискани за новия регулаторен период, който е от 30 юни нататък. 
Т.е. цените са направени за Гинчето и онези зад нея (посочих ги в няколко поста), които купуват и искат да притежават родната ЧЕЗ. 
А после естествено ще ги поискат и др. електроразпределителни дружества, както видят какво прави конкурентът им.

 
Фейсбук