ЦИК изпълни заръката на ГЕРБ и забрани използването на българския флаг и герб за предизборна агитация

Централната избирателна комисия забрани ползването на българския трибагреник и на националния герб в агитационните материали за предстоящите избори.Това стана на заседание на ЦИК, на което са определени условията и реда за провеждане на предизборна агитация. Същата забрана ще важи и за знамената и гербовете на чужди държави, съобщава „Сега”.

Изборен кодекс 2016

Чл. 183. (4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

 

Така ЦИК включва в предписанията си към политическите партии промените в Изборния кодекс, които бяха обнародвани в края на май. Предложение за забрана на ползването на национални символи дойде от ГЕРБ през февруари тази година.

Сега глобата за нерегламентирано ползване на български и чужди знамена и гербове е от 2000 до 5000 лв. При рецидив тя ще нараства до между 5000 и 15 000 лв.

Медиите пък вече ще бъдат длъжни да обявяват на интернет сайтовете си информацията за всички сключени от тях договори за отразяване на нечия предизборна кампания, включително безвъзмездните.

Глобата за необявен договор, бил той и безвъзмезден, е от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.

В царството на демокрацията – САЩ нещата не са такива, но нашите интернационалисти от ГЕРБ смятат иначе, защото работели в „интерес на гражданите“ ...  Тяхната партийна символика може да замести всеки флаг дори националният ...

по avantage.bg