ЦИК финансира партийна реклама не по критерии, а "по съвест"

Става въпрос за медийните пакети, които ЦИК забрани, а след това ВАС отмени забранада да не бъдат зачитани местните вестници и он-лайн издания за медии

Централната избирателна комисия раздава медийни пакети "по съвест", когато става дума за онлайн медии. Това стана ясно от думите на зам.-председателката на ЦИК Мария Мусорлиева. "Ами, по съвест всеки гласува, като няма критерий, какъв да е критерият? Човешко е", каза тя в отговор на въпрос защо някои сайтове получават държавни средства за агитация, а други – не.

След като Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на ЦИК да не зачита местните вестници и информационните сайтове за медии, членовете на комисията решиха, че най-добрият начин е да впишат местните медии в "разрешителен списък" за политическа реклама. Онлайн изданията обаче не се споменават в "редактираното" решение на комисията и така преценката дали да отпускат медийни пакети остава на членовете на ЦИК. По тази причина, без да има каквито и да е критерии, комисията ту разрешава, ту отказва финансиране на медиите в интернет за агитационната кампания за изборите и референдума.

"Всеки един от договорите за медийните пакети влиза в зала, той се докладва, и комисията, евентуално всеки един от членовете има право да изрази своето мнение или становище, на основата на изразените становища или формирано мнение договорът се подлага на гласуване и одобряване. В момента, в който договорът събере необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите, той се одобрява и започва плащането", обясни от своя страна единият от говорителите на ЦИК Александър Андреев.

Становищата на членовете на комисията обаче в повечето случаи не са достъпни, тъй като при всеки спор (който се излъчва пряко на сайта на ЦИК), членовете ѝ изключват микрофоните си и аргументите остават само между тях.

Така се стига до парадокса, в зависимост от състава в залата по време на заседание – даден сайт да получи медиен пакет по договор с един инициативен комитет и да не получи по договор с друг. ОТ ЦИК обясниха пред Mediapool неофициално, че "се решава в зависимост от симпатиите към самата медия".

http://www.faktor.bg/