You are here

Честита Новата 2018, заспали граждани дишащи безропотно мръсния въздух в Бургас !

С такъв послушен и заспал овчи електорат ОПГерб може да изгради хилядолетен райх, поне в Бургас ...

Тук си папкаме каквото ни дадат от олигархичните огризки на властта и здраво слушкаме да не стане по-лошо без саниране и с още по-"големи" заплати от Сливен и Видин и далеч зад София, Пловдив, Варна, Стара Загора Разград, Габрово дори и Враца ?! Макар че имаме претенции за един от седемте градове свързани с европреЦедателството ?!

Голям праз ?! То и Козлодуй е сред тях ...

По-страшното обаче е качеството на въздуха който дишаме в Бургас, защото е редовно наднормено замърсен от главно два източника - руската офшорка "Лукойл" и австрийско-кипърската фабрика за ПДЧ изхвърлящи в атмосферата ФПЧ10, бензен и сероводород.

Новата 2018 г. заспалото гражданство посрещна в мирис на бензен и с коктейл от наднормено замърсяване с ФПЧ10, но това явно не му пречи като не може да го осъзнае и като няма кой да дръпне пешовете на отгорните държавни и местни властници ...

За сведение на незапознатите бензенът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода. 

Използва се предимно като суровина в химическата промишленост. В атмосферата се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции и рафинерии).

Бензенът се абсорбира в организма при вдишване. Много слабо прониква през кожата. В организма по-голямата част метаболира до фенол. Около 30 % се отделят от организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система.
Продължителна експозиция на токсични нива бензен уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. При тежки отравяния се развива апластична анемия. Бензенът е известен канцероген от група 1. Описани са много случаи на миелобластна и еритробластна левкeмия при професионална експозиция.
Данните за канцeрогенния ефект на бензена при хора са набрани предимно при професионална експозиция. Необходимо е да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация.
Риск от заболяване от левкeмия при експозиция от 1 g/m3 бензен през целия живот, се определя на 4 - 10 -6. Не съществува безопасна концентрация.

 

Законодателството отрежда следната норма, която само за час бе надхвърлена на 1 януари 2018 г., а тя е според Наредба №12 (ДВ, бр. 58/2010 г.) е за бензен:за една календарна година - 5 g/m3.?!

Ние глътнахме по 6 mg/m3 ?!

Вижте фактите, но не събуждайте, че може да се стреснете и хоп болест от стрес ...

колаж : "Под лупа"

"Под лупа"