You are here

Четири пъти повече европейци кандидатстват за постоянно пребиваване във Великобритания

Много молби обаче се отхвърлят поради липса на пълна здравна застраховка за периода на престой

Четири пъти повече европейци кандидатстват за постоянно пребиваване във Великобритания през последната година и причината за това е брекзит. Много молби обаче се отхвърлят поради липса на пълна здравна застраховка за периода на престой.

Гражданите на ЕС трябва да докажат, че са пребивавали законно в Обединеното кралство в продължение на не по-малко от пет години, за да бъде успешна кандидатурата им. Те трябва да се причисляват към една от четирите възможни категории: „работещ”, „самонает”, „студент” или „самоиздържащ се”.

За да бъде признат престоят на европейските граждани като студенти и самоиздържащи се обаче, те трябва да докажат че са имали и пълна здравна застраховка. Това е изискването според европейска директива и не е ново. Много европейци обаче не знаят за него.

„Тази застраховка покрива всички спешни случаи, но не може да се издаде със задна дата”, обяснява имиграционният адвокат Атиф Ел Маракби.
 
Според статистиката молбата на всеки трети европеец, който кандидатства за постоянно пребиваване, е отхвърляна.

http://www.faktor.bg