Чума или Газ?

Стоян Тодоров

Защо убиха животните в Странджа?

Вчера стана ясно, че третата фаза на „пазарния тест“ по проекта за разширение на газопреносната мрежа за участъка на „Турски поток“, който ще минава през България е приключил. Това сподели министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на заседание на Комисията по енергетика.
Досегашните „пазарни тестове“ са неуспешни.
"31 януари е крайният срок, в който трябва да приключи третата фаза на пазарния тест, свързана с възможността за изпълнение на проект "Разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от турско-българска граница до българо-сръбска граница", според Теменужка Петкова. Петкова уточни, че приходите, които ще бъдат реализирани възлизат малко над 360 милиона лева на година, а за целия период на експлоатацията се очаква да са малко около 7 милиарда лева.
Държавната фирма "Булгартрансгаз" ще вземе финалното икономическо инвестиционно решение и ще пристъпи към подписване на договорите за капацитет с трите компании, участвали в третата фаза на „пазарния тест", каза още Теменужка Петкова.
Това, че държавната фирма „Булгартрансгаз“ ще строи продължението на Турски поток, като част от Трансанадолският газопровод /TANAP/ на територията на България е чудесно. Това, че сами погубихме възможността България да е директен газоразпределител е няш проблем. За съжаление, това е минало свършено. 
Нека се върнем на „Турски поток“ в България. 
На 12 юни 2018 година, в Турция се събраха ръководителите на няколко големи държави и отпразнуваха възобновеното откриване на Трансанадолският газопровод /TANAP/. В това, разбира се няма нищо лошо. Отново казвам, че това, че Турция става най-големия регионален газов оператор, без да произвежда една капчица газ не е проблем. Проблем за България или за част от българското население е това което се случи и продължава да се случва в Странджа. Говорим от чисто геополитически интерес. 
„Турски поток“ навлиза в България чрез селцето Малкочлар. 
Странджа/Малкочлар - Изходна точка на Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и BOTAS, Турция. EIC: 21Z000000000157M 

Малкочлар е малко село в Турция с население от 150 човека. Разположено на около 350 метра от границата с България. Преди години е имало идея от Българска страна, там да бъде построен ГКПП Странджа/Малкочлар с цел развиване на икономическите връзки между двата гранични района. Турската държава е отказала.

Когато поглeднем картата на „Турски поток“, със всичките негови разклонения виждаме, че село Малкочлар в Турция се намира идеално противоположно на границата, по линията на трасето срещу тези български села в които беше обявена чумата по дребните преживни животни и където животните бяха избити. Животните в селата Вълча поляна, Голям дервент, Голямо Крушево, Лалково, Раздел, Стефан Караджово, Шарково и Крайнино бяха ликвидирани по бързата процедура, а „чумавите“ села бяха обезлюдени. 


Припомням, че през юли БАБХ се намеси по възможно най-грубия и арогантен начин, използвайки цялата репресивна мощ и административен ресурс на държавата, и без никакви симптоми, доказателства, никаква ветеринарно-медицинска и лабораторна база, смаза поминъка на хората и унищожи стадата от кози и овце в Странджа, въпреки съмненията на много ветеринари, които оспорваха диагнозата и методите на действие. През цялото време, докато се очакваха резултатите от френската лаборатория „Сирад“, ако имаше чума, клиничната картина щеше да е страшна и над 1000 овце и кози трябваше да са умрели от болестта само за броени дни, но БАБХ с подкрепата на МВР започна масово избиване на животните. Унищожени бяха хиляди овце и кози и беше разсипан поминъка на много фермери в Ямболско и Бургаско.
По договор, средствата за обезщетения по трасето на „Турски поток“ се осигуряват от турска страна.
Естествено, турският интерес, а може би и взаимен такъв разбира се е да се изплатят обезщетения, в десетки пъти по-малко, за едни пустеещи села, без поминък, без животни, без хора. 
Като прибавим и факта, че въпросната френска лаборатория „Сирад“, на чийто сайт не пише „лаборатория“, а „производствено и търговско предприятие“ е създадена в края на 2017 година, месеци преди Българската „чума“. Като си припомним и факта, че преди три години, когато Франция беше пламнала с шап и син език, изследванията на френските животни се правиха в холандска лаборатория! 

Съмненията са силни и натрапчиви, а отговорите идват от само себе си и по естествен път. К‘ъв Български интерес, к‘ви 5 лева, к‘ви 700 000 лева....юруш на Газ-ът, на който някои все още му казват Газ-та.

Стоян Тодоров, никакъв, ама верно никакъв