You are here

Швеция забранява задължителните ваксинации заради “Сериозни здравословни проблеми при децата след ваксинацията”

Швеция забрани задължителните ваксинации, позовавайки се на “сериозни здравословни проблеми” при децата след ваксинация и с факта, че те нарушават конституционните права на гражданите за лично медицинско обслужване.

Шведският Риксдаген (парламента на страната) отхвърли седем предложения на 10 май, които биха направили ваксинациите задължителни по закон, като отбеляза: “Това би нарушило нашата [шведската конституция], ако въведем принудителни ваксинации или задължителни ваксинации”.

Също така се отбелязва “масова съпротива (от страна на шведите) към всички форми на принуда по отношение на ваксинациите”, като от Риксдаген също така се позоват на “чести сериозни здравословни проблеми” при децата, получаващи ваксина.

Пълният отчет:  The National Health Federation – Sweden
Оригинал: Your News Wire
Превод: Info Maks.com