“Галъп”: Българите най-недоволни сред европейците от стандарта на живот

“Галъп”: Българите най-недоволни сред европейците от стандарта на животСтрадащите заради стандарта на живота си
ора са повече от проспериращите в много европейски държави, здраво ударени от финансовата криза. Сред тях са и такива, които вече са предприели или сега въвеждат мерки за затягане на колана.

Това сочат данните от проучване на агенция Галъп, оповестени тези дни. В групата, в която повече от един на всеки пет анкетирани преценява, че живее достатъчно бедно, за да се определи като "страдащ", са България, Румъния, Унгария, Гърция, Латвия и Португалия. А у нас е най-голяма разликата в дяловете на онези, които се определят като “страдащи” и “проспериращи” - 45% срещу 5%, сочат данните.

Втора в тази негативна класация е Румъния със 28 на сто страдащи и 18 % проспериращи.

Анкетираните са оценявали начина, по който живеят сега и очакванията си за бъдещето по скала от 0 до 10. В групата на проспериращите са оценилите качеството на живота си над 7, а бъдещето - над 8. Тези, които са си писали 4 и по ниско от 4 са в групата на страдащите. Всички останали се броят като “справящи се с усилия”.

Според съотношението “страдащи”-“проспериращи” най-добре стои Холандия - там само 1% се определят в първата група, а две трети - във втората.

Интересно е, че в Гърция 25% се определят като страдащи, а 16 на сто - като проспериращи.

В много северно- и западноевропейски държави големи мнозинства са доволни от стандарта си на живот. Но в държави, влезли в сегашната криза с по-слаби икономики, каквито са някои в Южна и Източна Европа, недоволството от качеството на живот е много по-голямо, установява проучването.

В класацията, съставена по проценти доволни и недоволни от качеството си на живот, България е с най-висок процент недоволни - 72, и с най-малък доволни - 25%.

В повечето европейски държави хората, които смятат, че стандартът им на живот се влошава, са повече от тези, които усещат подобряване. Във Франция например в първата група са 38%, а във втората - 32%. Във Великобритания процентите са съответно 39 на 35.

В Германия обаче превес имат тези, които очакват животът да се подобри - 31% срещу 23 на сто, които гледат с песимизъм на бъдещето.

По показателя “оптимисти, че стандартът на живот се подобрява” България е на дъното на класацията, като под нея е само тежко ударената от кризата Гърция.

5 на сто от българите говорят за подобряване на стандарта си на живот, а 62 на сто - за влошаване. За Гърция процентите са съответно 4 и 71, сочат данните на “Галъп”.

24 Часа