„Гардиън“: Ски курорт в България ще разруши наследство на ЮНЕСКО, казват от WWF

Разширяването в Национален парк "Пирин" щяло да е катастрофално за вековните гори, в които живеят кафяви мечки и вълци

 

Тревогите за българската природа вече не са само български проблем. Британският „Гардиън“ публикува информация за планираното разширяване на ски курорта Банско и опасностите, които крие за биоразнообразието в Пирин. Предлагаме ви текста с незначителни съкращения.

Голямо разширение на курорта предвижда издълбаването на 333 км нови писти и 113 км лифтове в район, обявен за световно наследство на ЮНЕСКО с „изключителна стойност“ според документи, получени от WWF (Световния фонд за дивата природа) в съдебно дело.

Националният парк "Пирин" с площ от 400 кв. км е едно от най-добре запазените в Европа обиталища на големи бозайници като кафяви мечки и вълци, които бродят из неговите гъсти гори, алпийски ливади и край ледниковите му езера.

Обаче скоро дърводобивът с търговска цел може да бъде разрешен в зона, обхващаща почти 60% от парка, съгласно плана за управление, който според WWF ще даде възможност за 12-кратно разширяване на курорта Банско, наречен „Европейска нискобюджетна ски столица“.

Катерина Раковска, експерт на WWF в България, заяви, че новите документи показват, че правителството привежда в съответствие проекта си, така че да съвпадне „точно“ със зониращия режим, поискан от концесионера и „бъдещ строител“ на ски курорти „Юлен“.

„Този разрушителен план би отворил вратите за цялостно изсичане на вековни гори, причинявайки сериозни щети на биоразнообразието – казва Раковска. – Изследванията сочат, че кафявите мечки, дивите кози и глухарите избягват зоните за масов туризъм. При този план те буквално няма къде да отидат.“

През миналия месец Международният съюз за опазване на природата обявява югозападния български парк за „обект на сериозна загриженост“ поради потенциалното развитие на ски туризма и свързаното с него обезлесяване.

Мирослав Калугеров, директор на българската служба за опазване на природата, отрече, че планираният нов парков режим би навредил на природата или биоразнообразието на Пирин, наричайки страховете от търговския дърводобив „неоправдани и неоснователни“. Планът за развитие предвиждал „премахването на заболели и увредени отделни дървета и групи дървета“, които ще бъдат продавани на местните хора на номинална цена, казва той.

„Заради забраната за строеж на нови пътища и разчистване на открити пространства в новия план за управление най-вероятно дейностите по поддръжката и възстановяването в бъдеще ще се извършват на 5% от територията на парка“, твърди Калугеров.

Въпреки това документ с министерската позиция, представен на „Гардиън“, описва плана като „радикална промяна“ на настоящите правила, която „дава основание да се очаква висока степен на въздействие върху видовете естествени местообитания и хабитат на видовете, които са с консервационно значение“.

Проектопредложението бе финансирано от Европейската комисия и би могло да се превърне в тревожен проблем за България, която подготвя да поеме шестмесечното председателство в ЕС. Пирин се припокрива с две зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, защитени от директивите за птиците и за местообитанията.

"Площад Славейков"

clubz.bg/61685-„gardiyn“_ski_kurort_v_bylgariq_shte_razrushi_nasledstvo_na_yunesko_kazvat_ot_wwf