100 милиона за неприложим уиндоус плаща държавата в съмнителна обществена поръчка

100 милиона за неприложим уиндоус плаща държавата в съмнителна обществена поръчкаВъпроси относно обявения търг за „Предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на „Майкрософт“ с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България“на стойност от 72 милиона лева с ДДС. 1. Прозрачността на търга е поставена под въпрос още със стартирането на тръжната процедура. Неясно остава защо, при положение че новият Закон за обществените поръчки, който се характеризира с нови изисквания и благодарение на които се извършва по-голям контрол над изразходването на обществените средства, процедурата по търга е обявена в последния ден на стария ЗОП.

Новият ЗОП е влязъл в сила от (неделя) 26 февруари 2012 г, а обявлението за търга е направено в последния ден на валидност на стария ЗОП.

2. Ограничаване броя на кандидатстващите компании на база изисквания за участие

В тръжната документация са заложени изключително рестриктивни изисквания за участие с оглед изисквани обороти до момента, ISO сертификации, Майкрософт сертификации, изрични подпечатани оторизации от Майкрософт Ирландия и т.н. В момента само една единствена от три възможни за участие в търга български фирми напълно отговаря на условията за допускане до участие в тръжната 100 милиона за неприложим уиндоус плаща държавата в съмнителна обществена поръчкапроцедура и това е фирма ЦАПК Прогрес.

3. Двусмисленост на критерия “Най-ниската цена”.

Критерият за победител е най-ниска цена, а при тръжна методология е възможно да спечели фирма с над 4 500 000 по-висока цена при еднакви други условия. Този факт става възможен поради точкова система, според която всеки един от елементите на търга се оценява на базата на точки, давани за размер на предлаганата цена. За финален критерий, обаче, не се взима общата най-ниска сума, а най-големият брой точки. От долната таблица става ясно, че оферта, по-скъпа с 5 000 000 повече за ъпгрейди, може да спечели поръчката, защото в другите от елементите е дала общо 500 000 по-малко.

4. Обществената поръчка предвижда кандидатстването за три вида услуги с един търг, което е предпоставка за монополизъм и опасност да не спечели най-добрата оферта за всеки един от елементите.

Обявеното в АОП е за три различни неща в един единствен търг с един единствен възможен победител. Така излишно са ограничени участниците в търга, което довежда до фаворизирането на конкретна фирма посредник, постигнато е изключително изкривяване в оценяването, вместо да бъде създадена реална конкуренция. За да се постигне прозрачност и истинска конкуренция, е трябвало поръчката да се раздели в 3 отделни лота, или 3 отделни търга, за различните елементи (софтуерното осигуряване; новите лицензи със софтуерно осигуряване; консултантските услуги).

5. ПОРЪЧКА ЗА НЕПРИЛОЖИМ СОФТУЕР.

Според проучвания на водещата световна консултантска фирма IDC, бъдещата версия на софтуера на Майкрософт - Windows 8, няма да е много подходяща за персонални компютри.

Такива мнения има от доста време, но позицията на утвърден анализаторски център ги официализира. Всъщност според IDC предстоящата за излизане операционна система е по-скоро технология, предназначена за таблети, а не за компютри. На настолни компютри тя не работи добре и практически е по-неудобна и по-слабо решение от предходната Windows 7 (за която нашата администрация има лицензи!).

Доколкото компютрите в администрацията са настолни и лаптопи, а не таблети,  ако се сключи въпросната сделка, когато Windows 8 излезе, купеният софтуер няма да има за какво да се ползва. Евентуалната промяна от 7 към 8 ще понижи качеството на работа на администрацията. Всъщност, подобно масирано купуване на софтуер може да има някакъв смисъл, само ако администрацията планира после и масирано купуване на таблети.

6. Несъответствие в информацията за бенефициентите по проекта

Главният секретар на Министерския съвет Росен Желязков (въпреки описанието, което е направено в сайта на Агенцията за обществени поръчки), твърди че конфигурациите и сървърите са за “нуждите на държавната администрация”, а в поръчката влизали и лицензи за Народното събрание, президентството, НЗОК, силовите ведомства – МВР и МО, както и за независимите регулаторни органи и съдебната власт.

Неизвестен обаче остава фактът, че преди 6 месеца НЗОК вече е сключила 3-годишен договор, покриващ всичките й компютри, както и че за общинската администрация има предвидени отделни финансови пера за това. Пореден сигнал за несъответствие на изнесената информация, който ни дава основание за съмнения, че изкуствено се повишава броят на компютрите, като по този начин привидно се намалява вложението за единица бройка.

7. Водени са преговори директно с "Майкрософт", а никъде не е представена информация за конкретните договорени преференции.

Това  води до непрозрачност, а от там и до фаворизиране на предварително избрана фирма.

Например, обявеното постигнато намаление на цената с около 15 милиона е възможно да е в резултат на намаления брой обновявания на "Майкрософт Office" - oт първоначално заложените 96,000 към 55,000 - без никакви допълнителни преференции.

8. Поддръжка на софтуерни продукти без ЗОП

Според публикации в медиите става видно, че в средата на 2011 г. вече съществува поръчка за 12,568,296 лв. без ЗОП (по данни на сайта за разследваща журналистика "Биволъ").

За това следва да има обявена поръчка, тъй като:

a. Поръчаните продукти са различни от договорените продукти - едните следва да са пълен лиценз със софтуерна застраховка платим на 3 вноски, а това което е софтуерна поддръжка не следва да има включен компонент пълен лиценз понеже той е вече придобит при приключването на договора през месец май 2011 г. Закупуването му би означавало единствено разточителство и злоупотреба с публични средства в особено големи размери;

b. споменатата сума от 12,568,296 лв. ведно със сумата, която допълнително е дадена по договор от 9.6.2010 38,894,654 лв. с ДДС е за допълнителни близо 34,000 лиценза над първоначалните 60,000 обект на договора.

Увеличението на броя лицензи от 60,000 на 94,000 е над 56% спрямо първоначалния договор, а допълнително дадената сума от 51,462,950 лв. надвишава първоначалната сума на договора от 84,900,120 лв. с над 60%. Както разбирате и двете цифри са много над законово предвидените по ЗОП, а това е сигнал за злоупотреба в особено големи размери.

9. Инвестиции за 72 милиона лева с ДДС за продукт, който ще бъде пуснат на пазара след една година. При това по време на криза

Възниква въпросът дали е правилно при наличен най-актуален софтуер от фирмата производител "Майкрософт", по време на криза и изключително изтънял финансов резерв през последните 3 години, да са дадени до момента без ЗОП над 12 милиона лева и да са планирани над 72 милиона лева за закупуване на все още ненаписани версии на "Майкрософт"?

Това са около 100 милиона лева абсолютно ненужен разход с пари на данъкоплатеца и впечатляваща безстопанственост.

Риторичен е и въпросът за реалните подбуди за обявяване на абсолютно ненужна в момента тръжна процедура за несъществуващи продукти, след като рационални и сериозни мотиви липсват.

Иво Калимански

специално за glasove.com