25 години преход - План за разрухата на България Част 3