You are here

30 години НЕ стигат

Толкова много приятели се оказаха на отсрещната страна. Жалко

Евгений Дайнов

 

Толкова много наши приятели заеха страната на Седмокрилия, смешно карайки се с нас, т.е. със своята общност.
Толкова много наши приятели заеха страната на хищниците, опитващи се да унищожат природата за торба жълтици.
Толкова много наши приятели се оказаха на отсрещната страна при първото минимално, смешно, жалко, клето сътресение:
че пак стана ясно: пътят пред нас е по-дълъг, отколкото си мислим. 
Е, свикнали сме. Отдавна станахме маратонци. 
Жалко за изпадналите по храстите край пътя. Продължаваме.
30 години НЕ стигат.

 

 

Препечатваме мнението от фейсбук страницата на автора. Заглавието е на редакцията.

http://clubz.bg