You are here

3.74 ПЪТИ НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ С ФПЧ Е НИЩО ЗА БУРГАСКИТЕ УПРАВНИЦИ ?!!

Когато някой факт или данни не са отразени в официален документ или сайт те са пренебрегвани и считани за фалшиви или поне за недоказани, но ...

Така е било и с възкресението на Исус Христос и със записаното в Новия завет на Библията за това събитие ...

Римляните още няколко столетия по-късно преследвали християните и ги избивали или ги хвърляли на дивите зверове на арената, докато на един римски съцезар Константин не му се присънил Христос и разпятието и той наредил използването им като официална религия ... Тогава с оглед на политическите резултати християнството било признато, макар и в изопачена и тясна връзка с езичеството, а записаното в Библията се превърнало в официален празник, но ...

Едва ли това сравнение е най-удачното, но в Бургас от 11 години цари едно неверие и непукизъм към истината за редовното наднормено замърсяване на въздуха и то от бургаските местни управници като Чичо Митко, леля Руска, баба Тонка и един Вълчо, на които бургазлии плащат заплатите, а пък те са се заклели да защитават интересите им по закон и по съвест, но ...

Години наред сигнали от групи граждани от жк Славейков и от кв. Долно Езерово,подписка от Инициативен комитет с около 4 хил. гласа са игнорирани от местното управление и от поредица министри на околната среда и водите ...

Ситуацията продължава с нова сила и през септември 2018 г. ...

Както НЯМА КОРУПЦИЯ, ТАКА НЯМА И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В БУРГАС И НАОКОЛО ?!!

Да ама, НЕ ?!

Ето Ви и доказателствата :

На 17 и 18 септември 2018 г. общинският сайт ни показва едно замърсяване в границите до нормата 50mg / m3, но ИСТИНАТА Е РАЗЛИЧНА ...

ИМА НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ДО 4 ПЪТИ НАД НОРМИТЕ И ПРЕЗ ДВЕТЕ ДЕНОНОЩИЯ засечено от датчиците на Air Tube ...

Погледнете и сравнете и открийте източника му, защото Чичо Митко, баба Тонка и леля Руска НЕ МОГАТ ИЛИ НЕ ИСКАТ ...

А законите, а обещанията може би ще попитате - ТЕ СА ИЛЮЗИИ ЗА СТАДОТО ОЩЕ ОТ 2007 г. 

Дали източникът е братската руска рафинерия или Кроношпанчето, ще си отговорите сами ...

Така близо 11 години един кмет ни убеждава, че едни заводи го слушат и не замърсяват Бургас ?!

ЛЪЖА …

Бургас е един от най-замърсените градове на БГ територията, далеч пред София на Фандъкова, която бие Пекин по мръсотия, но …

22 СЕПТЕМВРИ ДО 4 ПЪТИ НАД НОРМИТЕ ?!!

А в Бургас на Чичо Митко е рекордно голямо – до над 7  ПЪТИ НАД НОРМИТЕ ???!

И не е САМО НА 24 СЕПТЕМВРИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА 21 ГРАДУСА ...

Днес 28 септември 2018 г. отново имаме рекорд - 3.74 пъти наднормено замърсяване фиксирано от системата на Air Tube ...

Сутринта на 28 септември около 05.00 ч. пушеците от Кроношпанчето бяха покрили небето над жк "Славейков" и жк "Изгрев" и ...

Обаче сайтът на община Бургас показва друго ?!

Спи градът и феодалите в него ...

Същите проспаха шанса да отговорят на обществените очаквания...

 

Ти решаваш за Кроношпан Бургас

Скъпи приятели с прискърбие трябва да ви съобщим, че на 13.09.2019 Постоянната комисия по правни въпроси към Обс Бургас отказа произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан, поради липсата на изискуемия по закон брой подписи :( . Можете да се запознаете с протокола на комисията от долния линк, протокол 41, т.44. Не сме и очаквали друго, това беше предвидено и не се отказваме да се борим за възможността да се попитат хората какво мислят по въпросите в подписката. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Чл. 27. (1) Местен референдум може да се произвежда и по предложение на: 
1. поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници;
Предстои консултация с юристи и, ако няма пречки, както и позовавайки се на горния член общинския съветник Живко Табаков ще потърси подкрепа от свои колеги, за да внесе подобно предложение. 
https://burgascouncil.org/postoyanni-komisii/330

 

По точка 44

 

ОбС 08-00-7651

Предложение от Стоян Демирев Грозев – председател на Инициативен комитет за дейността на "Кроношпан", относно: Провеждане на местен референдум относно дейността на завод "Кроношпан България" ЕООД

 

            Председателят на ОбС е резолирал подписката с водеща комисия ПКПВ. Подписката, регистрирана в публичния регистър е предадена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за извършване на служебна проверка на направените записи. Той допълни, че съобразявайки се с резултатите от извършената проверка от ГД „ГРАО“ и удостоверени в протокол, представляващ официален документ от компетентен държавен орган и предвид това, че постъпилата подписка не съставлява редовна такава, не са налице условията за разглеждането й от Общински съвет – Бургас.

            След приключване на разискванията и в резултат на явно гласуване, с 6 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържал се", членовете на Постоянната комисия по правни въпроси взеха следното

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан, внесено с Подписка рег.№ 08-00-7651/16.07.2018 г. в деловодството на Общински съвет – Бургас, и отказва произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан, поради липсата на изискуемия по закон брой подписи, възлизащ на 9478 подписа, представляващи подписите на 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Бургас и установени коректни записи – 2342, т.е. под установения от закона минимален брой подписи. В този смисъл и на основание чл. 29, ал. 4 от ЗПУГДВМС, Общински съвет не следва да обсъжда подписката, тъй като същата не отговаря на изискванията по чл. 27, ал. 1, т.  от ЗПУГДВМС.

Все пак тук не става дума за вяра, а за факти, но кога ли фактите и морала са били мотив в действията на бургаските управници ?!!

"Под лупа"