480 служители в КПКОПНИ с държавен бюджет от 21 милиона лева и 40 милиона от собствени приходи и НИЩО ...

Ilian Vassilev

От данните, които Цацаров изнесе за 480 служители в КПКОПНИ, чийто бюджет е сбор от над 21 милиона лева от държавния бюджет и 40 милиона от собствени приходи?!? и като зная с какви средства разполагат НПО-тата, които борят корупцията и резултатите и на едните и на другите, се убеждавам, че нямаме нужда от Прокуратура и КПКОПНИ, просто на база разходи ползи. Оставате една репресия и един бак офис, който да обработва сигнали на доказали се антикорупционни НПО-та.
И ви гарантирам че с една трета от тези средства, които се отделят за борба с корупцията от официалните институции, защото не е само КПКОПНИ, ще приключим с проблема до 5 години.
Защото това не са институции за борба, а за закрила на корупцията. По-голяма част от времето на тези НПО отива за да се компенсират институционалните дефицити.
Тук и бюджета на КПКОПНИ.

Фейсбук

*Заглавие на "Под лупа"