You are here

Bulgaria Analytica: Защо напускат чуждестранните инвеститори?

Преходният модел на България е достигнал до степен на самоотричане. За да се развива икономиката в режим на догонване, тя трябва да напусне матрицата на държавно-олигархичното улавяне и корупция, освобождавайки потока от капитал, насочен към чуждестранни и местни пазари, особено свързан с внос и износ на високотехнологични продукти, компаниите да се конкурират на национално, регионално и европейско равнище.

https://steemit.com/fdi/@ilianvassilev/bulgaria-analytica-why-are-foreig...