COVID - 19 на 24 март

Към 07.00 часа общо заразени са 381760 души, от тях нови 2978 души заразени. Общо починали са 16558 с нови 51 починали в последните часове. Оцелели са 102429 души, а активни случаи на заразени са 262773 души.

В България заразени до късно снощи бяха 201 души, а днес те са вече 202 заразени.

Лавинообразно растат заразените в Италия - 63 927 с 6077 починали, САЩ - 46145 заразени от тях 2411 нови заразени, Испания - 35136 заразени , Германия - 29056 заразени.

От съседните ни страни най-много заразени има в Турция с 1529 заразени от тях 37 са починали.

Следете публикациите на "Под лупа" за повече информация