Ignorantia legis neminem excusat

Какви регулации ще въвежда човек, който се оправдава с непознаване на законите?

Новоназначената председателка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Юлиана Иванова призна, че фирмата за интернет търговия, която е притежавала само до преди седмица, е нарушавала действащото в България законодателство.

Действащо повече от половин година - достатъчен срок, за запознаване с регулациите в сферата, в която работиш.

Иванова се оправда с юристите на фирмата, които не знаели, че продажбата онлайн на тютюневи изделия е забранена.

Че на юристите на една фирма работата им е да знаят точно това, е съвършено очевидно. В случая обаче то е вторично.

1Private_Law

Основното е как човек, който от една страна не познава действащото законодателство /или се измъква, оправдавайки се с незнанието му/ и който - ако вярваме на думите му - работи със също такива игноранти, ще оправя регулациите в енергетиката, една несъмнено по-сложна материя от търговията с цигари?

Назначавайки Иванова, премиерът Бойко Борисов разпореди проверка на дейността на ДКЕВР за последните 10 години. Борисов й даде 20 дни да предприеме мерки, включително и отнемане на лицензии при доказани нарушения. Става дума за огромно количество закони и подзаконови актове от времето преди приватизацията на ЕРП-тата и след нея, за задължения, произтичащи от третия енергиен пакет и прочие крайно сложна материя.

Как госпожата ще направи проверки и да вземе мерки за 20 дни, като не е научила за по-дребна законодателна промяна половин година?

Същевременно един от основополагащите принципи на правото гласи: Ignorantia legis neminem excusat. Непознаването на закона не освобождава от отговорност. Това го има в уикипедия.

Принципът е по-стар от римското право, датира от времето на древния Вавилон, където правото очевидно е било на по-голяма почит отколкото в днешна България.

Ето и потвърждението на българската максима за закона като врата у широко поле: новият шеф на ДКЕВР Юлиана Иванова няма да бъде санкционирана за незаконната продажба на цигари в онлайн магазина си. Според чл. 30 ал. в закона за тютюна и тютюневите изделия се забранява продажба на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество. В закона обаче не е предвидена никаква санкция при неспазването на тази забрана.Или може би цялата теза е грешна и познаването на закона е било отлично?

Kafene.net