You are here

Sic transit gloria mundi (Така преминава световната слава)

Grigor Lilov

 

През миналата година световната търговия с кисело мляко е за 2,2 млрд. долара. 
Нашата страна е със скромния дял от 10.4 млн. долара. 
В класацията сме на 32 място. На 31-во е Сърбия с 10.5 млн. 
Първа е Германия с износ от 558,3 млн. долара, втора е Франция с износ от 330.4 млн. долара, трета е Гърция с 148,8 млн. долара.

1. Germany: US$558.3 million (25.3% of total yogurt exports)
2. France: $330.4 million (15%)
3. Greece: $148.8 million (6.7%)
4. Austria: $142.3 million (6.4%)
5. Saudi Arabia: $124.4 million (5.6%)
6. Spain: $109.5 million (5%)
7. United Kingdom: $65.8 million (3%)
8. Czech Republic: $56 million (2.5%)
9. Thailand: $54.4 million (2.5%)
10. Poland: $54.3 million (2.5%)

Фейсбук