You are here

АмПутинация или гангрена

АмПутинация или гангрена

Двете фамилии – Путин и Навални – никога няма да се появят на една и съща бюлетина за гласуване

 

Андрей Пионтковский, kasparov.ru  

"Чувството за безнадеждност се усилва  именно тогава, когато ненавистните режими вече са преживели своята акме (висша степен, връх-Бел. пр.) и техният жизнен цикъл се приближава към края си. Това сякаш е признак за началото на края, чувството за безизходност е признак за това, че „изходът“ е близо“. 

Subscribe to RSS - АмПутинация или гангрена