Анализи и алтернативи

Алтернативи и Анализи: САЩ с позиция в началото на изборната кампания в България

Комитет по външни отношения на Сената на САЩ

4 март 2021 г.

За незабавно разпространение

За контакт Прес Офис

Хуан Пашон (Менендес)

Ана Девани (Риш)

Съвместно изявление от председателя на Комитета Менендес и ръководния член Риш* относно двустранните отношения между САЩ и България

Subscribe to RSS - Анализи и алтернативи