Безсмислено твърдоглавие: Намаляването на ДДС стимулира растежа

Безсмислено твърдоглавие: Намаляването на ДДС стимулира растежа

В България се проявява учудващо твърдоглавие да не се намали ДДС и да не се въвежда диференцирано ДДС за храни, лекарства, книги, учебници и др.

А ЕК предложи нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да определят ставките на ДДС и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия.

С приемането на новите правила държавите от ЕС имат повече свобода при определянето на ставките на данъка.

Subscribe to RSS - Безсмислено твърдоглавие: Намаляването на ДДС стимулира растежа