You are here

Битката на Боил Банов с правосъдието. Как администрацията (не) чете съдебни решения

Битката на Боил Банов с правосъдието. Как администрацията (не) чете съдебни решения

Борис Митов

Решенията на Върховния касационен съд (ВКС) влизат в сила незабавно, след като бъдат оповестени. Това е общоизвестен факт в юридическите среди и надали някой би го поставил под съмнение. С изключение на културния министър Боил Банов.

Subscribe to RSS - Битката на Боил Банов с правосъдието. Как администрацията (не) чете съдебни решения