You are here

Бургас е едва на 7-мо място по средна работна заплата за IV-то тримесечие на 2017 г.

Subscribe to RSS - Бургас е едва на 7-мо място по средна работна заплата за IV-то тримесечие на 2017 г.