българските правителства в служба на клановете на КГБ

ПРОИЗХОДЪТ НА НАШИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН" РЕЖИМ - част 4

Олег Греченевский

ПРОИЗХОДЪТ НА
НАШИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН" РЕЖИМ

Поредица от статии, в които историята на перестройката и демократичната революция се разглежда като проект на КГБ. 

Subscribe to RSS - българските правителства в служба на клановете на КГБ