Владислав Горанов и НАП разтварят чадър над Божков в продължение на години! (документи)

Борисов, Владислав Горанов и НАП разтварят чадър над Божков в продължение на години! (документи)

На 26.03.2018г. БОЕЦ внесохме Заявление по ЗДОИ с вх. № .№63-00-8/26.03.2019г до шефката на НАП, Галя Димитрова, с което изисквахме информация касаеща ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС и несъбраният корпоративен данък!

Публикуваме зададените въпроси:

Subscribe to RSS - Владислав Горанов и НАП разтварят чадър над Божков в продължение на години! (документи)