You are here

Внимание

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ: ДА СПРЕМ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ В ИНСТРУМЕНТ НА ЦЕНЗУРА И ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

От Тихомира Методиева – Тихич

Можем да спрем превръщането на интернет от отворена платформа за споделяне в инструмент за цензура и преследване на потребителите.

Член 13 от проекта за Директива относно авторското право в единния цифров пазар предвижда всички доставчици на услуги в интернет да въведат филтри за потенциални нарушения на авторските права на цялото съдържание, генерирано от потребителите.

Внимание, фалшиви лекарства!

Търговията с фалшифицирани лекарства бележи бум. През 2004 год. митническата криминална служба в Германия е конфискувала 1 милион фалшиви таблетки, а през 2010 - 10 милиона. Фалшиви лекарства идват и от Източна Европа.

Най-добре от аптеката!

Subscribe to RSS - Внимание