горяни

Паметникът на горяните в Сливен

https://pametbg.com/index.php/bg/mesta-na-pamet/goriani/22-2015-11-20-20...

Паметникът на горяните в Сливен се намира в центъра на града, почти забулен от зелена декоративна растителност около него. Представлява част от неголяма скала, на която са поставени плочи с изписани имена на 41 души от Втора сливенска чета, действала в периода 1950-1951 г. в Стара планина в района над Сливен.

Шапки долу ! Първите горяни ! Българи, За пооочест! /Първа асеновградска конспирация/

Наричали са ги всякак: горяни, конспиратори, бандити, врагове на народа, бивши хора… Те са се самоопределили като „Национал-християнски кръст”-убедени антикомунисти, до живот. В историята остават като Първа Асеновградска конспирация. Официално в нея членуват 377 българи от 14 до 76 години, по вероизповедание са православни, мохамедани и атеисти, по етнос – българи, руснаци, помаци, цигани.

Subscribe to RSS - горяни