грабеж

26 години от грабежа, наречен "Масова приватизация"

8 януари 1995 г. спокойно може да бъде празнуван като знакова дата за първото крупно и масово ограбване на българина, след падането на комунизма.

Патрик Смитьойс: Предстои масово изнасяне на национално богатство срещу символична сума

Патрик Смитьойс

Докато ни занимават с коронавируса и вендетата между най-големите престъпници в държавата, Канадската фирма Дънди Прешъс е сложила ръка върху около 150.000 декара (!!) земя до Павел Баня.

Subscribe to RSS - грабеж