Дадохме на Русия книжовност и религия

Дадохме на Русия книжовност и религия, а те ни отвърнаха с агресия, окупация, мракобесие и азиатщина

Прерастващо в русоидство, русофилство е най-опасната заплаха за националната ни сигурност

 

Димитър Бочев

  Историческите ни отношения с Русия не са сложни – прости са. Прости са и актуалните ни отношения с Русия. Исторически ние сме ѝ дали две безценни съкровища: 

книжовност и религия

Subscribe to RSS - Дадохме на Русия книжовност и религия