Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов

Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – ноември 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795.4 млн. евро (1.4% от БВП3), като е по-малък с 549.7 млн. евро (40.9%) спрямо този за януари – ноември 2017 г. (1345 млн. евро, 2.6% от БВП).

Subscribe to RSS - Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов