You are here

Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов

Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – ноември 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795.4 млн. евро (1.4% от БВП3), като е по-малък с 549.7 млн. евро (40.9%) спрямо този за януари – ноември 2017 г. (1345 млн. евро, 2.6% от БВП).

Subscribe to RSS - Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов