дефектна демокрация

България е „дефектна демокрация"

Българите не бива да си затварят очите пред злощастните оценки, които страната получава в авторитетни изследвания. Със същия успех тежко болен пациент би избрал да затвори очи за лошите новини, съобщавани от лекарите. 

 

„Икономист“: България продължава да пропада в групата на „дефектните демокрации“

Петър Карабоев

 

България продължава да влошава показателите си и вече е преминала в долната половина на категорията „дефектни демокрации“. Причината е основно в загрижеността за независимостта на правораздаването и свободата на медиите, както е посочено и в септемврийския Доклад за върховенството на закона от Европейската комисия.

Subscribe to RSS - дефектна демокрация