Джордж Кенан

Човекът, който спечели първата студена война

Николай Флоров

Запознайте се с Джордж Кенан, създателят на теорията за «възпиране на Съветския съюз (the theory of containment) и един от архитектите на плана «Маршал» за възстановяване на континента след Втората световна война като противодействие на съветската агресивност.

Subscribe to RSS - Джордж Кенан