You are here

ЕС скочи на данък уикенд

ЕС скочи на данък уикенд

ЕС оспори въведеният в България през 2016 година данък ”уикенд”.

Страната ни се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

 

Subscribe to RSS - ЕС скочи на данък уикенд