Запада

Сега се решава най-големият проблем на България - истинската й геополитическа ориентация в новата Студена война.

Материално живеем в западен свят, но манталитетно ни държат по-близо до евразийските стандарти на управление

Загниващият капитализъм и развият до изчезване социализъм

Сравнете какво е земеделието на Запад и щастливото и развито земеделие в СССР... Явно на Запад капитализмът загнива...

Subscribe to RSS - Запада