Защо инвеститорите ни избягват?

Защо инвеститорите ни избягват?

Румен Гълъбинов

Инвестиционната дейност е стремеж към достигане на определена възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е наличието на риск. Развиващите се икономики винаги са били атрактивна дестинация поради по-високата възвръщаемост и разходните предимства, които предоставят.

Дали обаче инвеститорите ще насочат капитал към конкретна страна зависи до голяма степен от рисковата премия, която международните компании калкулират срещу високия риск, който поемат.

Subscribe to RSS - Защо инвеститорите ни избягват?