за да защитим Добруджа от руската „любов“

Преди 102 г. обявяваме война на Румъния, за да защитим Добруджа от руската „любов“

Хроника на войната (1916-1917), причини за конфликта

 

Янко Гочев

На 1.09.1916 г. България обявява война на Румъния. Това до голяма степен е предопределено от румънския "принос" за българската катастрофа през 1913 г. и от заграбването на Южна Добруджа.

Subscribe to RSS - за да защитим Добруджа от руската „любов“