за избори секции извън дипломатическите мисии

Германия ни поряза за избори секции извън дипломатическите мисии

Берлин отказва да направи изключение от принципа за откриване на изборни секции

Германия не разрешава изборни секции да се откриват извън дипломатическите и консулските представителства и бюрата на почетните консули на Република България. Това се посочва в нота-отговор, изпратена до българското Министерство на външните работи.

Subscribe to RSS - за избори секции извън дипломатическите мисии