за таксита в България

Бургас - „най-хубавият град“ за таксита ...

Такситата в Бургас с най-висок налог в България ?!

Със Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, ДВ бр.32/ 22.4.2016 г. 

Кметът Димитър Николов обяви намерение налогът за таксита в община Бургас да е 900 лв. И негодуванието е огромно, но ... Кой е ходил на риболов с Бойко, а ?! И е хванал 4 кила сафрид ?!

 

Subscribe to RSS - за таксита в България