Изгледите за забавяне на световния икономически растеж вече се отразяват върху България

Изгледите за забавяне на световния икономически растеж вече се отразяват върху България, предупреждава БНБ

Необслужваните кредити гонят 7 млрд. лева. Над 1/4 от дохода на банките идва от такси и комисиони

Александра Маркарян

Банките в България работят в среда, в която нагласите на предприятията и домакинствата се запазват сравнително оптимистични, но върху икономическите условия в страната започват да се отразяват изгледите за забавяне на световния икономически растеж и за по-слабо външно търсене, предупреждава Българската народна банка в анализа си за банките в България за третото тримесечие на 2019 г. (юли-септември), публикуван миналата седмица.

Subscribe to RSS - Изгледите за забавяне на световния икономически растеж вече се отразяват върху България