издънки

Конституцията на ГЕРБ – по-къс мандат на главния прокурор, пак безотчетна отчетност

Свободна Европа

Депутатите в Народното събрание да бъдат 120, а не 240 както досега, мандатът на тримата „големи“ в съдебната система – главният прокурор и председателите на Върховния касационен и на Върховния административен съд – да е пет години, а не седем, както е в момента.

Subscribe to RSS - издънки