Изкуството на войната по ГЕРБ

Изкуството на войната по ГЕРБ, а не по Сун Дзъ

  • Военното дело е базирано на заблудата. Ако наистина можеш нещо, прави се пред противника, че не го можеш, ако си близко, прави се, че си далеко.
Subscribe to RSS - Изкуството на войната по ГЕРБ