лустрация

Страната на спрелите часовници

В часа на лустрационната мъгла

Михал Мишкоед
Стършел

Парламентът прие промени в закона за досиетата – вече и кандидатите за кметове и за съдебни заседатели трябва да са с чисто минало и да не са принадлежали към агентите на ДС.

Subscribe to RSS - лустрация