МВФ вижда заплаха за български банки с големи кредити към свързани лица

МВФ вижда заплаха за български банки с големи кредити към свързани лица

Направена от Международния валутен фонд (МВФ) оценка на качествата на банковите активи в България показва значително по-големи рискове, отколкото Българската народна банка (МВФ) установи в проведените през 2016 г. AQR и стрес тестове-тестове. Оценката е изготвена по Програмата за оценка на финансовия сектор в България (Financial Sector Assessment Programme – FSAP) на МВФ.

Subscribe to RSS - МВФ вижда заплаха за български банки с големи кредити към свързани лица